برچسب: قرص پیشگیری

قاعدگی چه اثری بر جوش های پوستی دارد؟
  • فیروزنیا
  • 21 آبان 1399
  • 0دیدگاه

تغییرات خلقی، گرفتگی های شکمی و نفخ از علایم پیش از قاعدگی هستند. آخرین علامت دوران پیش از قاعدگی، جوش […]