برچسب: عفونت زخم

خراشیدگی در نتیجه سایش یا بریده شدن خارجی ترین لایه پوست ایجاد می شود. خراشیدگی معمولا به عنوان یک جراحت […]