برچسب: درمان خانگی

سوختگی به هر نوع آسیب پوستی که در اثر گرما و حرارت، تماس با جریان برق، تماس با مواد شیمیایی […]

خراشیدگی در نتیجه سایش یا بریده شدن خارجی ترین لایه پوست ایجاد می شود. خراشیدگی معمولا به عنوان یک جراحت […]