نویسنده: فیروزنیا

اگر شما مبتلا به میگرن هستید، احتمالاً توجه کرده اید که احتمال عود آن در ایام قبل از قاعدگی بیشتر […]

قاعدگی که بسیاری از بانوان از آن به عنوان “پریود” یاد می کنند به خونریزی ماهیانه خانم ها اطلاق می […]

هنوز کاملاً مشخص نشده است که چرا برخی از افراد در طول قاعدگی به اسهال مبتلا می شوند، ولی عقیده […]

ترشحات واژن موضوعی است که اکثر قریب به اتفاق ببانوان در طول سیکل قاعدگی ماهانه خود با آن مواجه هستند. […]