در قسمت پیشین از مقالات شناخت عادات زوجین خوشبخت، به شش عادت و راهکار خوشبختی در زندگی زناشویی اشاره داشتیم و حال در ادامه، با موارد دیگری از عادات همسران موفق و خوشبخت آشنا خواهید شد:

 

هفتم- بوسه،آغوش و لمس را فراموش نمی کنند:

آن ها یکدیگر را لمس می کنند  و با کارهای کوچکی مانند گرفتن دست یکدیگر، درآغوش کشیدن هم و بوسیدن، تنور رابطه را گرم نگه می دارند و اجازه نمی دهند فاصله ی عاطفی شان طولانی شده و به درازا بکشد. پس بانزدیکی و صمیمیت آن را حفظ می کنند تا جایی که درهنگام بدرقه و استقبال روزانه، آغوش وبوسه را ازهم دریغ نمی کنند و روزشان را با انرژی مثبت پیوند می زنند.

 

 

هشتم-بدون کنایه  با یکدیگر صحبت کرده و از صحبت غیر مستقیم و غر زدن، دوری می نمایند :

زوجین خوشبخت دقیقاً همان چیزی که منظورشان است را به یکدیگر منتقل می کنند و آن چیزی را به زبان می آورند، که در ذهن دارند.

هیچ گاه درهنگام صحبت و یا بحث، اسرار همسر و یا نقطه ضعف او را با نیش و کنایه علیه او بیان نمی کنند و به هیچ وجه وارد بازی های کلامی نیش دار و کنایه و صحبت های چند پهلو و غیرمستقیم نمی شوند. آن ها افکارشان را با هم درمیان می گذارند و با هم تعامل می کنند، به جای اینکه انتظار داشته باشند که فرد مقابل  ذهن آن ها را بخواند. توقع درک شدن بدون سخن گفتن، غیر منطقی ترین توقعی است که هر فرد می تواند از شریک زندگی خود داشته باشد.

 

 

 

نهم- هوشمندانه و هدفمند گوش می دهند پیش از آنکه پاسخ دهند :

زوجین خوشبخت برای فهمیدن به صحبت های همدیگر گوش می دهند نه برای جواب دادن. آن ها در طول صحبت طرف مقابل با دقت به صحبت های او گوش می دهند، نگاهش می کنند و از قضاوت خودداری می کنند. آن ها سعی می کنند از دریچه ی چشمِ شریک شان هم به مسائل نگاه کنند و به یکدیگر فرصت می دهند، فرصت صحبت کردن و ابراز عقیده و حتی ابراز مخالفت تا درنهایت از احساس همسرشان مطلع شوند.

 

دهم-درهنگام خشم باهم بحث نمی کنند و گاهی سکوت را ترجیح می دهند:

زوجین خوشبخت به هنگام عصبانیت جر و بحث نمی کنند. چرا که در حالت خشم، استدلال کردن بی فایده و بی ارزش است. به علاوه در هنگام خشم، سخنانی بر زبان فرد جاری می شود که ممکن است بعداً فرد را پشیمان کند و همچنین باعث دل شکستگی طرف مقابل شود. هنگام خشم سکوت یا ترک مکان را انتخاب می کنند(مثلا از آشپزخانه به اتاق) ، موقعیت را ترک می کنند و چند دقیقه ای قدم می زنند و مهار زندگیشان را به دست خشم نمی دهند و بدون تاخیر از یکدیگر عذرخواهی می کنند.

منتظر پیش قدم شدن دیگری نمانده و در صورت بروز خطا و یا تقصیر از جانب یکی از آن ها در پی معذرت خواهی کلامی برمی آیند و هم چنین پرسش اینکه برای جبران چه باید کنند؟!

و مهم تر آنکه، آن ها می دانند که اختلاف عقیده و نظر میان دوانسان حتی همسران طبیعی ست پس نحوه ی بحث با یکدیگر را بلدند و اجازه نمی دهند کارشان به مشاجرات طولانی بکشد.

 

 

یازدهم- می بخشند و فراموش می کنند و تمرین صبوری و گذشت را از یاد نمی برند:

آن ها زندگیشان را به سرزنش و انتقاد و شکایت از یکدیگر گره نمی زنند بلکه به یکدیگر به عنوان شریک زندگی و هم مسیر جاده ی خوشبختی، فرصت دوباره می دهند، چشم پوشی می کنند و می بخشند.

و دراین مسیر فداکاری را می آموزند، تجربه ی همسرانگی و شراکت در زندگی را با همدلی و فداکاری و  گاهی گذشتن از امیال خود برای راحتی و آسایش همسرشان سپری می کنند و گاهی برای خلق لبخند بر چهره ی شریک عاطفیشان، از بخشی از علایق شخصی  خود دست می کشند.

 

دوازدهم- از یاد نمی برند که برای هر عشقی، فصلی وجود دارد:

طبیعتا عشق روزهای نخستین رابطه با گذشت زمان چه از نظر ذهنی و روانی و چه ازنظر جسمانی و فیزیکال  تغییر کرده و عشق پرشور روزهای اول رابطه به عشق حقیقی پس از ازدواج و رفتن زیر یک سقف تبدیل شده و با گذشت سالیان و رشد فرزندان، راه به عشقِ به کمال رسیده، می برد و این تغییرات جزئی از زندگیست که زوجین موفق و خوشبخت برای عمل به آن پایبندند.

 

سیزدهم- با یکدیگر درباره اهداف و رویاها مذاکره می کنند و مشوق یکدیگر هستند:

اهمیت دادن به یکدیگر و پشتیبانی از اهداف و رویاهای هم و تعیین افق ها و هدف های مشترک و دورنماهای زندگی با یکدیگر، در کنار حمایت  و تشویق دستاوردهای هرکدام از دو طرف توسط آن دیگری، یکی از عادات بارز زوجین خوشبخت می باشد. عاداتی که به سادگی برپایی یک جشن کوچک یا خرید یک هدیه می تواند جهت تشویق شریک عاطفی به بهترین نحو، صورت بگیرد.