کمر درد یکی از مشکلات و اختلالاتی است که نه تنها فعالیت های روزانه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه باعث ایجاد مشکلاتی در نشستن و خوابیدن نیز می شود. بسیارند کسانی که در حین خواب به دلیل کمر درد، نمی توانند به خوبی استراحت کرده و به عبارتی فرآیند خوابشان به درستی صورت نمی پذیرد.

هر فردی معمولا پوزیشن خاصی برای استراحت و خوابیدن دارد و به همین دلیل متخصصان راهکارهای مختلفی را برای بهبود کمر درد در حین خواب پیشنهاد می دهند.

 

در این نوشتار به راهکارهای مختلف بهبود کمر در حین خواب خواهیم پرداخت.

 

1. در حالی که یک بالش در بین زانوهایتان می گذارید، به پهلو دراز بکشید.

اگر با دراز کشیدن به پشت احساس راحتی به شما دست نمی دهد، به پهلو دراز بکشید. چنانچه در این حالت بین تشک و کمرتان فضای خالی وجود دارد، این فاصله را با یک بالش کوچک پر کنید. استفاده از یک یا دو بالش اضافی نباید شما را مجبور کند که تنها به یک سمت دراز بکشید، چراکه این وضعیت می تواند عوارضی مانند عدم تعادل ماهیچه ای و حتی اسکولیوز (انحنای ستون فقرات) را به دنبال داشته باشد.

خوابیدن در این حالت چه کمکی می کند؟ تنها خوابیدن به پهلو احساس بهتری در شما ایجاد نخواهد کرد، بلکه نکته مهم استفاده از بالش است که لگن و ستون فقرات شما را در وضعیت بهتری قرار خواهد داد.

 

 

2.در وضعیت جنینی قرار بگیرید.

در حالی که در وضعیت جنینی قرار دارید، به پهلو دراز بکشید.

اگر مبتلا به بیرون زدگی دیسک هستید، ممکن است بخواهید به پهلو و در حالت جنینی دراز بکشید:

ابتدا به پشت دراز کشیده، پاهایتان را در آغوش بگیرید و به پهلو بخوابید. هر گاه خسته شدید، به پهلوی مقابل برگردید تا تعادل برقرار شود.

این وضعیت چه کمکی می کند؟ دیسک های شما همچون کوسن های نرم در بین مهره ها در ستون فقرات هستند. فتق زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از دیسک از فضای طبیعی آن بیرون زده و علایمی مانند درد یا ضعف را به دنبال دارد. وقتی به حالت جنینی دراز می کشید، فضای بین مهره های شما باز می شود.

 

 

3.در حالی که زیر شکمتان بالش قرار داده اید، دراز بکشید.

شاید شنید باشید که به شکم دراز کشیدن باعث بدتر شدن کمردرد می شود؛ این مطلب صحیح است، چرا که به گردن شما فشار وارد می کند، ولی در صورتی که نکات زیر را رعایت کنید، مجبور نیستید وضعیت خودتان را تغییر دهید:

  1. یک بالش در زیر لگن و شکمتان قرار دهید تا فشار را از روی کمرتان بر دارید.
  2. وابسته به اینکه چه احساسی در این وضعیت دارید، ممکن است ترجیح دهید از یک بالش در زیر سرتان استفاده کنید.

این وضعیت چگونه به شما کمک می کند؟ افرادی که مبتلا به سائیدگی دیسک هستند، ممکن است بیشتر از قرارگیری در این وضعیت سود ببرند. این وضعیت هرگونه فشاری را از بین مهره هایتان بر می دارد.

 

 

4.در حالی که زیر زانویتان بالش می گذارید، دراز بکشید.

به پشت دراز بکشید و یک بالش در زیر زانوهایتان قرار دهید. اینکار باعث می شود تا گودی کمرتان در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین می توانید یک حوله را تا کرده و برای پشتیبانی بیشتر در زیر گودی کمرتان قرار دهید.

این وضعیت چگونه کمک می کند؟ وقتی به پشت دراز می کشید، وزن شما به صورت متعادلی پخش شده و در سطح پهن ترین ناحیه از بدنتان قرار می گیرد. در نتیجه فشار کمتری به نقطه دردناک کمرتان وارد می شود و ستون فقرات و اندام های داخلی شما در وضعیت مناسبی قرار می گیرند.

 

5.لم بدهید.

آیا وقتی روی صندلی راحتی لم می دهید، احساس بهتری پیدا می کنید؟ اگرچه لم دادن روی صندلی بهترین وضعیت برای کمک به کمردرد نیست، ولی برای افرادی که به اسپوندیلولیستزیس (لیز خوردن مهره) مبتلا هستند، مناسب است. برای لم دادن از یک تخت قابل تنظیم استفاده کنید.

این وضعیت چگونه کمک می کند؟ اسپوندیلولیستزیس سر خوردن یک مهره بر روی مهره پائینیش است. از آنجا که لم دادن باعث ایجاد زاویه ای در بین ران و باسن شما می شود، می تواند برای این عارضه سودمند باشد. این زاویه، فشار روی ستون مهره ها را کاهش می دهد.